Mu-Dojang
 

Mu ή η αναζήτηση ουσίας της πολεμικής τέχνης

Το Taekwondo στηρίζεται σε φιλοσοφικές βάσεις, αναπτύσσει τα πνευματικά και ψυχικά προσόντα και είναι ένας τρόπος ζωής. Το Taekwondo ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των πολεμικών τεχνών. Είναι μια φιλοσοφία που πρώτα έχει στόχο τον αυτοέλεγχο και στη συνέχει οδηγεί στην αυτογνωσία. Ωστόσο είναι ελάχιστοι εκείνοι που γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Για να καταλάβει κανείς την προέλευση αυτή πρέπει να ξεπεράσει μεγαλώνοντας επάνω από τις ικανότητες. Στον δρόμο για την πολεμική τέχνη πρέπει κανείς να οικειοποιείται την Τέχνη, να αφομοιώσει τον Δρόμο. Όχι μόνο με τον πνεύμα, αλλά με όλη την δύναμη της ψυχής πρέπει να νιώσει βαθιά τον Δρόμο και να το ακολουθήσει. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να ασχοληθεί με το φιλοσοφικό πλαίσιο της Τέχνης για να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της και αυτά βρίσκονται πέρα από την σωματική άσκηση. 

 

Ο φιλοσοφικός όρος «Mu» αναφέρει στο «απόλυτο Τίποτα», ταυτόχρονα όμως αντιπροσωπεύει «την υψηλότερη αιτία ύπαρξης», δηλ. είναι το παν. Η καλύτερη απεικόνιση του όρου αυτού δίνει ο συνδυασμός «Yin-Yang», ο οποίος συμβολικός είναι παντού γνωστός. Το «Yin» (κορεατικά «Um») είναι συνώνυμο με τη σκοτεινή, το «Yang» με τη φωτεινή ενέργεια π.χ. η νύχτα και η μέρα, το βράδυ και το πρωί.  Είναι φυσιολογικές αντιθέσεις τις οποίες συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Οι αντιθέσεις αλληλεπιδρούν και ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρώνονται. Στο σκεπτικό της Άπω Ανατολής θεωρείται το Συμβάν σαν μορφή ενέργειας «Ki» που βρίσκεται μονίμως σε κίνηση. Χωρίς «Ki» δηλ. δεν υπάρχει ζωή. Με το όρο του «Ki» δημιουργείται μια ισορροπία μεταξύ «Yin (= Um)» και «Yang» και γίνονται έτσι μια ενότητα. Αυτή είναι η βάση για την αρμονία μεταξύ των στοιχείων. Με άλλα λόγια η σκέψη αυτή καθοδηγεί στον όρο «Do», τον Δρόμο, και βασικό στοιχείο στην λέξη Taekwondo, που σημαίνει «ο φιλοσοφικός Δρόμος που χρησιμοποιεί τα πόδια «Tae», τα χέρια δηλ. τη γροθιά «Κwon» σε μορφή μάχης χωρίς όπλα με σκοπό την αυτοάμυνα».

 

Ο συνδυασμός «Yin-Yang» βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ κίνησης και ακινησίας. Μόλις φτάσει η ενέργεια της κίνησης «Yang» στα όρια της το «Yin (= Um)» αναλαμβάνει και κυριαρχεί πλέον ησυχία. Πρακτικά σημαίνει ότι φτάνοντας με την άσκηση σε ένα οριακό σημείο τότε σταματά  η κίνηση. Κάτι απλό που πρέπει κανείς να συνειδητοποιηθεί για να καταλάβει την ουσία της κίνησης. Παρομοίως συμβαίνει όταν φτάνει το σταμάτημα «Yin (= Um)» στο οριακό σημείο του, τότε η κίνηση «Yang» αναλαμβάνει ξανά.

 

 

Το Taekwondo περιέχει τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης (Poomse), ασκήσεις αντιπάλου (Kyorugi), αυτοάμυνας (Hoshinsul) και ελεύθερου αγωνιστικού (Jayu Kyorugi). Οι τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης (Poomse) ονομάζονται «Taeguk» και ανταποκρίνεται στην ενέργεια κίνησης. Η άσκηση αυτή παρουσιάζει τον αγώνα έναντι ενός αόρατου αντίπαλου. Η αυτοσυγκέντρωση μαζί με τη άσκηση αναπνοής γίνεται πιο αισθητή στην οριακή στιγμή και τότε στο σταμάτημα το οποίο ονομάζεται «Muguk» μαζεύει ο ασκούμενος καινούργια δύναμη. Ο όρος «Mu» είναι η εσωτερική στάση κενότητας, η οποία στάση επιτρέπει την εκμάθηση καινούργιου περιεχόμενου. Αφού το «Yin» δεν υπάρχει χωρίς το «Yang», το ίδιο συμβαίνει με το «Taeguk» και το «Muguk» (Το μόριο «Guk» σημαίνει το τέλος συνόρων.) που συνυπάρχουν.. Δημιουργούν δηλαδή ενότητες.

 

 

Ενώ το «Mu» είναι το «απόλυτο Τίποτα», το «Muguk» αντιθέτως είναι «έλλειψη συνόρων» π.χ. ο κόσμος, το συμβάν. Το «Taeguk» εκφράζει τον περιορισμό μέσα στο απέραντο π.χ. ο ουρανός και η γη σαν ουσιαστικά στοιχεία του Κόσμου. Αυτό το παράδειγμα μεταφέρεται βέβαια και στον άνθρωπο. Το «Muguk» είναι η ενέργεια της στασιμότητας «Yin (= Um)» όπως και η ενέργεια μέσα στη ψυχή, το «Taeguk» αντιθέτως είναι η ενέργεια της κίνησης του περιορισμένου σώματος.

Το όνομα "Mu-Dojang" ενώνει τις δυνάμεις αυτές που αντιτάσσονται και ο στόχος του ασκουμένου είναι να τις ελέγξει και να φτάσει στην αυτογνωσία. Ο ασκούμενος (Taekwondo-in) που βρίσκεται στον Δρόμο του Μαχητή πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσεται δύναμη μέσα στην κενότητα για να ωριμάσει εσωτερικά.

Ο ασκούμενος (Taekwondo-in) διασχίζει όλες τις ειδικότητες της πολεμικής τέχνης: Poomse (τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης), Kyokpa (σπασίματα), Kyorugi (αγώνας). Από την αρχή δεν είναι όλες οι ειδικότητες ίσα σπουδαία. Ο απόλυτος στόχος του Taekwondo να ξεπεράσει τις ειδικότητες αυτές για να φτάσει σε μια εσωτερική στάση «Muguk» που εκφράζει ενότητα με τον Κόσμο. Η εξέλιξη αυτή διαρκεί όλη τη ζωή και οδηγεί σ αυτό το στόχο μόνο εάν ο ασκούμενος αφιερώνει τον εαυτό του στο Taekwondo με όλη του τη ψυχή.

 

Τη βασική ουσία του Taekwondo δεν μπορεί να τη καταλάβει κανείς χωρίς να δώσει σημασία και στο φιλοσοφικό πλαίσιο. Οι δυο πλευρές αυτές συνυπάρχουν. Μόνο εάν αφοσιώνεται ο ασκούμενος πλήρης και περνά όλα τα στάδια μπορεί να γίνει ένα άτομο σύμφωνα με τη φιλοσοφία του «Do» και στη συνέχεια να γίνει πραγματικός Δάσκαλος. 

Στη Σχολή  "Mu-Dojang" μαθαίνει ο ασκούμενος τις βασικές τεχνικές που θα τον βοηθήσει να μπει στο πνεύμα του «Do» με στόχο την εσωτερική ενότητα με τον Κόσμο. Με την συνεχούς ατομική προσπάθεια και επιμονή, η αυτοπειθαρχία, και όλες οι αρχές που αποκτά ο Taekwondo-in (άνθρωπος του Taekwondo) στη σωματική άσκηση κάτω από τις ενδείξεις του Δασκάλου μαθαίνει σταδιακά να γίνει καλύτερος άνθρωπος στην υπόλοιπη ζωή του.