Ελνη Ντουπλση M.A. 
Αθλητικς Μνατζερ, κτοχος
5ου Dan, Reiki Master & Chi Gong Instructor.