Η Ομάδα Εκπαιδευτών
 
 

Ελένη Ντουπλέση M.A. 

Ιδρύτρια του Κέντρου ασιατικών Τεχνών για αναγέννηση της ψυχής και του σώματος

 

Αθλητικός Μάνατζερ, κάτοχος  5ου Dan, Reiki Master, Chi Gong Instructor.

 

 

 

 

 

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες : Reiki, Chi Gong, Taekwondo

και επίσης την προσωπική ιστοσελίδα της Eleni Duplessis

 

Heidi Ninomiya-Rehm

Ιδρύτρια του Κέντρου GENKI στην Γερμανία

Εκπαιδεύτρια σε εναλλακτικές θεραπείες:

οι ασκήσεις Fünf «Tibeter»®, Jin Shin Jyutsu®, Autogenes Training, Zilgrei® και τη Ρυθμοκινετική,