Σεμινάρια
ΡΕΙΚΙ - Η θεραπευτική Τέχνη

Το Ρείκι είναι μια θεραπευτική Τέχνη με βάση την χρήση της ενέργειας δηλ. της Παγκόσμιας Ζωτικής Δύναμης.  Το Ρείκι επιδρά στις φυσικές, νοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές μας ανάγκες.

H πνευματική θεραπεία πραγματοποιείται όταν ο νους συνδέεται με την πνευματική δύναμη. Η εσωτερική εξέλιξη γίνεται δυνατή όταν παλιά πρότυπα έχουν θεραπευτεί. Ο ασκούμενος ενώνεται μέσα στην καθημερινή εξάσκηση με την Παγκόσμια Ζωτική Δύναμη.

Η θεραπεία με την ενέργεια που ονομάζεται "Ki" στα Ιαπωνικά φέρνει ανακούφιση στους πόνους ή και σε άλλα συμπτώματα σε πνευματικό, σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο Δρόμος του Ρέικι είναι μια πολύ προσωπική εμπειρία. Έχει ένα ατομικό και κατά συνέπεια ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Γι αυτό ο κάθε ασκούμενος ζει τη δική του ιστορία του Ρείκι, η οποία στη συνέχεια γίνεται οδηγός στην ζωή. 

Το Ρείκι, μια απόλυτη φυσική μέθοδος χαλάρωσης και ταυτόχρονα μέθοδος αυτοθεραπείας, δεν έχει ούτε παρενέργειες ούτε υπάρχει κίνδυνος υπερδοσολογίας. Η εφαρμογή του είναι απλή και μπορεί να γίνει παντού, ανεξαρτήτως τόπου και ώρας. Η Τέχνη του  Ρείκι είναι ανώδυνη και απόλυτα ασφαλές, με την οποία μπορεί κανείς να βρει τον εαυτό του.

Ο Δρόμος του Ρείκι δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε μια μορφή πνευματικού  έλεγχου. Επίσης δεν γνωρίζει χρώμα ή θρησκεία. Η ενέργεια ("Ki") χαλαρώνει και θεραπεύει. Είναι μια απλή τεχνική που απολαμβάνει μεγάλη εμβέλεια.  

Μια θεραπεία Ρείκι μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό, μόνο ησυχία μέσα μας και γύρω από μας. Μια θεραπεία μπορεί να γίνει σε καθιστή θέση ή ξαπλωμένα όπως το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Ο Δρόμος του Ρείκι είναι ανοιχτός σε οποίον είναι πρόθυμος να μάθει. Δεν είναι δυνατόν να μάθει κανείς από ένα βιβλίο και μόνο. Η επαφή σε ένα Δάσκαλο όπως μας το διδάσκει η ασιατική παράδοση είναι απαραίτητη διότι κατέχει πλήρη γνώση του συστήματος και μπορεί έτσι να σταθεί στο πλευρό του ασκούμενου.

 

ΡΕΙΚΙ - Οι βαθμίδες

Στο Ρείκι υπάρχουν 3 βαθμίδες. Επειδή κάθε σεμινάριο είναι ολοκληρωμένο, δεν είναι απαραίτητα να ακολουθήσει κανείς όλα τα σεμινάρια.

Το σεμινάριο για το πρώτο βαθμό (Ρείκι Ι) περιέχει ό,τι χρειάζεται κανείς να μάθει. Ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει ασκήσεις με τις οποίες μπορεί να βοηθήσει άλλους και τον εαυτό του.

Το σεμινάριο για το δεύτερο βαθμό (Ρείκι ΙΙ) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια πνευματική εργασία. Οι ασκήσεις προσδιορίζονται σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο.

Το σεμινάριο για το τρίτο βαθμό (Ρείκι ΙΙΙ) είναι το τελευταίο και απευθύνεται σε όσους θέλουν να αφοσιωθούν στη ενέργεια αυτή. Προϋπόθεση είναι η μακροχρόνια εξάσκηση στο σύστημα εκείνο και η πνευματική γραμμή του μαθητή.

ΡΕΙΚΙ  -  Τα Σεμινάρια 

Όμως για να εισαχθεί κανείς στον ενεργειακό χώρο του Ρείκι χρειάζεται κανείς να ξεκινήσει πρώτα με το πρώτο βαθμό. Στο σεμινάριο αυτό ο ασκούμενος μαθαίνει ότι είναι απαραίτητο για να ασκεί ο ίδιος τη ενεργητική τεχνική αυτή.

Η εκμάθηση της μεθόδου χαλάρωσης είναι πολύ εύκολη και γίνεται σε ένα σεμινάριο/ εργαστήριο διάρκειας δύο ημερών στο οποίο μαθαίνει κανείς να χρησιμοποιεί την τεχνική στον ίδιο και σε άλλους. Το Ρείκι λειτουργεί προληπτικά και θεραπευτικά. Απευθύνεται σε όσους είναι διατεθειμένοι για εσωτερική αλλαγή. Σκοπός του Ρείκι είναι η αποκατάσταση της μπλοκαρισμένης ενέργειας για τη καλύτερη φυσική λειτουργία των οργάνων. Σταματά τη δυσκαμψία στο σημείο που πάσχει και επιφέρει την ψυχοσωματική ισορροπία του ατόμου (δηλ. αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον). Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να θεραπευτούν με φυσικές μεθόδους. Το σεμινάριο εργαστήριο πραγματοποιείται σε 2 μέρες. 

Η εφαρμογή του Ρείκι είναι εύκολη. Η πρακτική πλευρά του Ρείκι είναι ότι εφαρμόζεται παντού χωρίς επιπλέον συσκευή ή βοηθήματα. Σε ένα διήμερο σεμινάριο (π.χ. ένα Σαββατοκύριακο) μεταδίδονται τις απαραίτητες γνώσεις και ο ασκούμενος παίρνει ένα πιστοποιητικό.

ΡΕΙΚΙ  -  Πρώτος Βαθμός: Το Ρείκι στηρίζεται σε φιλοσοφικές βάσεις και ένα από τα θέματα είναι το ιστορικό πλαίσιο του Ρείκι. Οι μέθοδοι που έχει ο ασκούμενος  του Ρείκι είναι πρώτα η αυτοθεραπεία, μετά η θεραπεία μικρής και μεγάλης διάρκειας κάποιου άλλου προσώπου. Πάντως χωρίς να παρακολουθήσει κανείς ένα σεμινάριο δεν μπορεί να εφαρμόσει την τεχνική αυτή.

Πότε; σεμινάρια κατόπιν ραντεβού
Που; Αθήνα
Διάρκεια; Σάββατο  11:00 - 16:00 
Κύριακη  11:00 - 15:00 
Συμμετοχή € 180,- 
Καταβάλλεται το ποσόν με την εγγραφή 

ΡΕΙΚΙ  -  Δεύτερος Βαθμός: Ο ασκούμενος με το πρώτο βαθμό μπορεί να παρακολουθήσει το επόμενο σεμινάριο μόνο κατόπιν συνεννόησης. Προϋπόθεση είναι η τακτική εξάσκηση. Σ’αυτό το σεμινάριο μαθαίνει ο ασκούμενος την χρήση ενεργειακών σύμβολων.

Πότε; σεμινάρια κατόπιν ραντεβού
Που; Αθήνα
Διάρκεια; Σάββατο 11:00 - 16:00 
Κύριακη 11:00 - 15:00 
Συμμετοχή € 600,-  
Καταβάλλεται το ποσόν με την εγγραφή 

Reiki -  Τρίτος Βαθμός: Στο τελευταίο σεμινάριο γίνονται δεχτοί εκείνοι που είναι σε θέση να αποδείξουν τη πνευματική του προέλευση στο Ρείκι (δηλ. εάν βρίσκονται σε απευθείας γραμμή με το Διδάσκαλο Phyllis Furomoto). Προϋπόθεση για τον υποψήφιο του τρίτου βαθμού είναι η έντονη μελέτη της Τέχνης του Ρείκι. Αυτή η βαθμίδα προωθεί την προσωπική ανάπτυξη και οδηγεί σε μια εσωτερική ανακάλυψη. Ο υποψήφιος δάσκαλος μαθαίνει να κάνει μ.ά. σεμινάρια και μυήσεις.

Πότε; σεμινάριο κατόπιν ραντεβού
Που; Αθήνα
Διάρκεια; μια εβδομάδα 
Συμμετοχή

κατόπιν συνεννόηση

Καταβάλλεται το ποσόν με την εγγραφή 

 
ΡΕΙΚΙ Ανταλλαγή

Συνάντηση μαθητών για εξάσκηση

Πότε; κατόπιν ραντεβού
Που; Αθήνα
Διάρκεια; Σάββατο
13:00 - 15:00
Συμμετοχή € 50,-
 
ΡΕΙΚΙ Θεραπείες

Πότε; κατόπιν ραντεβού
Που; Αθήνα
Συμμετοχή € 100,-
 
ΡΕΙΚΙ στην Σαντορίνη 

Ταξίδι αναψυχής και Σεμινάρια στη Σαντορίνη - Οι διαφορετικές διακοπές!

Το ειδικό αυτό σεμινάριο γίνεται στη Σαντορίνη. Συνδυάζει διακοπές με πολύ ξεκούραση και ανάπαυση.

Εικόνες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα για Σαντορίνη.